Revize | Servis | Údržba

…pro potrubní rozvody a čerpací stanice

Technologie čerpacích stanic

Zajišťujeme roční kontroly technologie ČS včetně elektra, servisu výdejních stojanů a kontroly hlídacích systémů ČS. Provádíme revize železobetonových jímek (vyčištění, zkouška těsnosti poklesem hladiny), revize tlakových nádob, vložkování nádrží.

Revize potrubí

Kontrolujeme rozvody potrubních systémů, stlačeného vzduchu, vody, plynu a dalších armatur – tlakové zkoušky, rentgeny svárů…

Vložkování nádrží

Vložkování podzemních a nadzemních nádrží na ropné produkty a chemikálie je doporučeno proti nekotrolovatelnému úniku nebezpečných látek do přírody. Pokud se jedná o jednoplášťové nádrže nebezpečných látek do přírody, kde není možno zabránit úniku media do okolí. Vložkováním lze předejít případným ekologickým a ekonomických škodám.

Čištění nádrží

Čištění nádrží a revize nádrží, těsnostní (tlakové) zkoušky nádrží, tlakové (těsnostní) zkoušky potrubních rozvodů.

Ti nejlepší pracují s těmi nejlepšími

shell drinko liberec
bmw drinko liberec
mercedes drinko liberec
Drinko Mondi Štětí
porsche drinko

Chtějte kvalitu, jako Baťa

“Nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci.”

Napište nám – jsme online 24/7 –  a i na té ceně se domluvíme…

kontaktovat drinko